Trụ đèn cảnh báo chớp vàng

logo4.png

Trụ đèn cảnh báo chớp vàng

CHI TIẾT SẢN PHẨM

 
 
Mã hiệu: PC-STKH60-50 Trụ đèn cảnh báo chớp vàng cao 6m vươn 5m
Các thông số kỹ thuật
Chiều cao tĩnh không(mm) 5500
Chiếu cao trụ (mm) 6000
Thân trụ Tôn  dày 3mm, chấn bát giác côn D300/D250.
Đế trụ Thép tấm dày 20mm, kích thước D500mm
Cần vươn trụ đèn Tôn dày 3mm , Chấn bát giác côn D160/D80, dài 5m
Màu sắc/màu sơn Toàn bộ trụ được nhúng kẽm nóng sau khi gia công
Thành phần  thiết bị trên trụ Vươn : D350 chớp vàng
Thân trụ : D300 chớp vàng và biển báo tam giác đi châm
Tủ điều khiển đèn chớp vàng dùng năng lượng mặt trời (mỗi bộ gồm : điều khiển đèn chớp vàng+bộ thu năng lượng + bộ biến đổi áp vào acqui lưu điện)
Xuất xứ Việt Nam
 
 
b. Trụ đèn cảnh báo chớp vàng cao 6m vươn 3m
 
 
Mã hiệu: PC-STKH60-30 Trụ đèn cảnh báo chớp vàng cao 6m vươn 3m
Các thông số kỹ thuật
Chiếu cao trụ (mm) 6000
Thân trụ Tôn dày 3mm, Chấn bát giác côn D300/D250.
Đế trụ Thép tấm dày 20mm, kích thước D500mm
Cần vươn trụ đèn Tôn dày 3mm ,Chấn bát giác côn D160/D80, dài 3,25m
Màu sắc/màu sơn Toàn bộ trụ được nhúng kẽm nóng sau khi gia công
Thành phần thiết bị trên trụ Vươn : D300 chớp vàng
Thân trụ : D300 chớp vàng và biển báo tam giác đi châm
Tủ điều khiển đèn chớp vàng dùng năng lượng mặt trời (mỗi bộ gồm : điều khiển đèn chớp vàng+bộ thu năng lượng + bộ biến đổi áp vào acqui lưu điện)
Xuất xứ Việt Nam
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Trụ đèn cảnh báo chớp vàng cao 3m8
 
Mã hiệu: PC-STKH38 Trụ đèn cảnh báo chớp vàng cao 3m8
Các thông số kỹ thuật
Chiếu cao trụ (mm) 3800
Thân trụ Chấn đa giác côn D160/D120.
Đế trụ Thép tấm dày 12mm, kích thước D280mm
Màu sắc/màu sơn Toàn bộ trụ được nhúng kẽm nóng sau khi gia côngàu đen
Thành phần thiết bị trên trụ Thân trụ : Đèn D300 chớp vàng và biển báo tam giác đi châm
Tủ điều khiển đèn chớp vàng dùng năng lượng mặt trời (mỗi bộ gồm : điều khiển đèn chớp vàng+bộ thu năng lượng + bộ biến đổi áp vào acqui lưu điện)
Xuất xứ Việt Nam